AIKIDO KLUB GARD LUKAVAC          
Naslovna Aikido  O Klubu  Linkovi  English

 

(PROGRAM ZA POLAGANJE - AIKIDO)

        

Polaganje za Kyu (učeničke stepenove) i Dan (majstorske stepenove)

Polaganje se održava pred ispitivačem Aikido Udruženja priznatog od strane Svjetske Aikikai Aikido Organizacije  www.aikikai.or.jp.

Za izlazak na ispit za kyu stepenove neophodna je saglasnost instruktora i ispunjen broj potrebnih treninga i seminara između ispita.

Za izlazak na ispit za dan stepenove potrebno je ispuniti i druge uslove (pogledajte u programu).

Nakon uspješno položenog kyu ili dan stepena za isti se dobija odgovarajuća diploma, za kyu stepenove diploma ovjerena od strane  Aikikai Aikido Udruženja, a za dan stepenove diploma koju ovjerava i izdaje Svjetska Aikikai Aikido Organizacija (Hombu Dojo) sa sjedištem u Tokiju, Japan.

 

Sadržaj:

1. Kyu Stepenovi

2. Dan Stepenovi

 

KYU STEPENOVI

Stepen Broj potrebnih treninga Broj seminara
6. Kyu 30 -
5. Kyu 40 1
4. Kyu 50 1
3. Kyu 60 1
2. Kyu 80 1
1. Kyu 110 2

 

6. KYU

Neophodan uslov za polaganje ispita: 30 treninga

Aikitaiso (aikido gimnastika) Ukemi (padovi);  Taisabaki (kretanja);

Tachiwaza:

Katatetori Aihanmi Iriminage
Katatetori Aihanmi Kotegaeshi
Katatetori Aihanmi Ikkyo (omote i ura)
Katatetori Aihanmi Shihonage (omote i ura)
Katatetori Aihanmi Uchikaitensankyo (omote i ura)

 

5. KYU

Neophodan uslov za polaganje ispita:
40 treninga i jedan seminar nakon predhodnog ispita

Taisabaki (kretanja); Shikko (kretanje na koljenima)

Tachiwaza:

Shomenuchi Ikkyo (omote i ura)
Shomenuchi Nikyo (omote i ura)
Shomenuchi Kotegaeshi
Katatetori Tenchinage  
Katatetori Shihonage (omote i ura)
Katatetori Ikkyo (omote i ura)
Katatetori Udekimenage (omote i ura)
Katatori Ikkyo (omote i ura)

Suwariwaza:

Katatetori Aihanmi Ikkyo (omote i ura)
Katatetori Aihanmi Iriminage
Ryotetori Kokyu Ho

 

4. KYU

Neophodan uslov za polaganje ispita: 50 treninga i jedan seminar nakon predhodnog ispita

Tachiwaza:

Katatetori Nikyo (omote i ura)
Ryotetori Iriminage
Ryotetori Shihonage (omote i ura)
Ryotetori Tenchinage
Ryotetori Udekimenage
Ryotetori Ikkyo (omote i ura)
Katateryotetori Kokyunage
Shomenuchi Sankyo (omote i ura)
Shomenuchi Uchikaitensankyo (omote i ura)
Yokomenuchi Shihonage (omote i ura)
Yokomenuchi Iriminage
Yokomenuchi Kotegaeshi
Yokomenuchi Udekimenage (omote i ura)
Chudantsuki Iriminage
Chudantsuki Kotegaeshi
Chudantsuki Udekimenage

Suwariwaza:

Shomenuchi Ikkyo (omote i ura)
Shomenuchi Iriminage
Katatori Nikyo (omote i ura)

 

3. KYU

Neophodan uslov za polaganje ispita: 60 treninga i jedan seminar nakon predhodnog ispita

Tachiwaza:

Katatetori Uchikaitennage
Katatetori Sankyo (omote i ura)
Katatetori Yonkyo (omote i ura)
Katateryotetori Ikkyo (omote i ura)
Katateryotetori Nikyo (omote i ura)
Katateryotetori Kotegaeshi
Ryotetori Kotegaeshi
Ryotetori Kokyunage
Shomenuchi Yonkyo (omote i ura)
Shomenuchi Gokyo (omote i ura)
Yokomenuchi Ikkyo (omote i ura)
Yokomenuchi Uchikaitensankyo (omote i ura)
Yokomenuchi Tenchinage
Chudantsuki Sankyo (omote i ura)
Chudantsuki Hijikimeosae
Chudantsuki Sotokaitennage

Ushirowaza:

Ryotetori Ikkyo (omote i ura)
Ryotetori Nikyo (omote i ura)
Ryotetori Sankyo (omote i ura)
Ryotetori Hijikimeosae (omote i ura)
Ryotetori Kotegaeshi
Ryotetori Shihonage (omote i ura)
Ryotetori Iriminage  

Suwariwaza:

Shomenuchi Kotegaeshi
Shomenuchi Sankyo (omote i ura)
Katatori Sankyo (omote i ura)

 

2. KYU

Neophodan uslov za polaganje ispita: 80 treninga i jedan seminar nakon predhodnog ispita

Tachiwaza:

Shomenuchi Jiyuwaza
Yokomenuchi Nikyo (omote i ura)
Yokomenuchi Sankyo (omote i ura)
Yokomenuchi Yonkyo (omote i ura)
Yokomenuchi Gokyo
Katateryotetori Iriminage
Katatori Menuchi Ikkyo (omote i ura)
Katatori Menuchi Shihonage  
Katatori Menuchi Kotegaeshi
Katatori Menuchi Iriminage  
Katatori Menuchi Koshinage
Munetori Ikkyo (omote i ura)
Munetori Sankyo (omote i ura)
Munetori Shihonage  
Jodantsuki Nikyo (omote i ura)
Jodantsuki Sankyo (omote i ura)

Ushirowaza:

Ryokatatori Ikkyo (omote i ura)
Ryokatatori Nikyo (omote i ura)
Ryokatatori Sankyo (omote i ura)
Ryokatatori Iriminage
Ryokatatori Kotegaeshi
Ryohijitori Kotegaeshi
Ryohijitori Iriminage
Katatetori Kubishime Ikkyo (omote i ura)

Suwariwaza:

Shomenuchi Yonkyo (omote i ura)
Shomenuchi Sotokaitennage
Ryokatatori Ikkyo (omote i ura)
Chudantsuki Kotegaeshi
Jodantsuki Ikkyo (omote i ura)

 

1. KYU

Neophodan uslov za polaganje ispita: 110 treninga i dva seminara nakon predhodnog ispita

Osnove štapa (
jo) i mača (bokken)

Tachiwaza:

Shomenuchi Shihonage (omote i ura)
Shomenuchi Tenchinage
Shomenuchi Udekimenage (omote i ura)
Munetori Menuchi Ikkyo (omote i ura)
Munetori Menuchi Nikyo (omote i ura)
Munetori Menuchi Sankyo (omote i ura)
Munetori Menuchi Koshinage
Jodantsuki Yonkyo (omote i ura)
Jodantsuki Iriminage
Jodantsuki Shihonage (omote i ura)
Jodantsuki Sotokaitennage
Jodantsuki Ushirokiriotoshi
Jodantsuki Koshinage
Katateryotetory Iriminage
Katateryotetory Jujigarami
Ryokatatori Kokyonage (tri ukea)
Yokomenuchi Jiyuwaza (tri ukea)
Chudantsuki Jiyuwaza (tri ukea)

Ushirowaza:

Ryotetori Yonkyo (omote i ura)
Ryotetori Kokyunage
Ryotetori Koshinage
Katatetori Kubishime Sankyo
Katatetori Kubishime Hijikimeosae
Eritori Ikkyo (omote i ura)
Eritori Sankyo (omote i ura)
Eritori Koshinage

Suwariwaza:

Shomenuchi Jiyuwaza
Ryokatatori Sankyo (omote i ura)
Ryokatatori Yonkyo (omote i ura)
Katatori Menuchi Iriminage
Katatori Menuchi Kotegaeshi
Katatori Menuchi Kokyunage

Hanmihantachiwaza:

Katatetori Ikkyo (omote i ura)
Katatetori Shihonage (omote i ura)
Katatetori Uchikaitennage
Ryotetori Shihonage (omote i ura)

 

DAN STEPENOVI

 

SHODAN (1. DAN)

Neophodan uslov za polaganje ispita: 110 treninga i dva seminara nakon predhodnog ispita, najmanje 15 godina starosti

Osnovne tehnike:

Tachiwaza
Suwariwaza
Ushirowaza
Hanmihantachiwaza

Varijacije osnovnih tehnika:

Tantodori

 

NIDAN (2. DAN)

Neophodan uslov za polaganje ispita: 2 godine od predhodnog ispita, redovito treniranje, kratak esej (napisan u periodu ne dužem od 6 mjeseci prije polaganja ispita)

Osnovne tehnike:

Tachiwaza
Suwariwaza
Ushirowaza
Hanmihantachiwaza

Varijacije osnovnih tehnika:

Tachidori
Jodori

 

SANDAN (3. DAN)

Neophodan uslov za polaganje ispita: 3 godine od predhodnog ispita, redovito treniranje, kratak esej (napisan u periodu ne dužem od 6 mjeseci prije polaganja ispita)

Osnovne tehnike:

Tachiwaza
Suwariwaza
Ushirowaza
Hanmihantachiwaza

Varijacije osnovnih tehnika:

Tachidori
Jodori

 

YONDAN (4. DAN)

Neophodan uslov za polaganje ispita: 4 godine od predhodnog ispita, redovito treniranje, najmanje 25 godina starosti, duži esej (napisan u periodu ne dužem od 6 mjeseci prije polaganja ispita)

Osnovne tehnike:

Tachiwaza
Suwariwaza
Ushirowaza
Hanmihantachiwaza

Varijacije osnovnih tehnika:

Jiyuwaza (na sve napade)

 

GODAN - JUDAN (5. - 10.  DAN)

GODAN (5. DAN)   ROKUDAN (6. DAN)  SHICHIDAN (7. DAN)
HACHIDAN (8. DAN) KUDAN (9. DAN) JUDAN (10. DAN)

Preporuka > Udruženja

Hombu Dojo >                    Promocija                        

*Aikido Udruženja priznata od strane Svjetskog Aikikai Aikido Centra (Hombu Dojo)

 www.aikikai.or.jp.

 

                                                   

Copyright ©    Aikidogard.com.ba  Webmaster  |  Site Map