AIKIDO KLUB GARD LUKAVAC          
Naslovna Aikido  O Klubu  Linkovi  English

 

AIKIDO                                              

AIKIDO RJEČNIK

Abecedni

Tematski  (Japanski - BHS)

 

Sadržaj:

1. Osnovni termini 6. Trening 11. Udarci 16. Dijelovi tijela
2. Dojo 7. Stavovi 12. Kombinovani napadi 17. Izrazi učtivosti
3. Odjeća 8. Kretanje 13. Tehnike bacanja 18. Naredbe
4. Stepenovi 9. Padovi 14. Tehnike poluga 19. Brojevi
5. Zvanja 10. Hvatovi 15. Oružje 20. Ostali termini

* Dodatak  - (Spisak aikido organizacija - stilova)

 

1. Osnovni termini

Ai Harmonija (sklad, ujedinjenje, ljubav)
Ki Energija Univerzuma                                      (životna/vitalna/nevidljiva energija, dah, duh, duša)
Do Put (put usavršavanja, spoznaje, duhovnog prosvjetljenja, buđenja)
Aikido Put postizanja harmonije sa energijom univerzuma (riječ aikido sastavljena je od tri ideograma  ai-ki-do)
Morihei Ueshiba (1883-1969) Osnivač aikidoa
Aikikai Aikido organizacija osnovana od strane Morihei Ueshibe
Aikidoka Osoba koja se bavi aikidom
Kai Organizacija
Kaiso Osnivač

2. Dojo

Dojo Sala za treniranje borilačkih vještina; u zen manastirima sala u kojoj se sprovode duhovne vježbe i meditacija; (dojo > mjesto puta, usavršavanja, spoznaje, duhovnog prosvjetljenja, buđenja)
Hombu Dojo Glavni dojo organizacije (Aikikai hombu dojo se nalazi u Tokiju, Japan)
Tatami Strunjače
Genkan Ulaz u dojo
Shomen Prednji dio dojo-a,nasuprot ulaza u dojo (japanska tradicija propisuje poklon u pravcu shomen-a kada ulazimo ili izlazimo iz dojo-a)
Kamiza Mjesto u dojo-u gdje se drže slike, natpisi (kaligrafija); strana na kojoj sjedi instruktor
Shimoza Nasuprot  kamizi (strana na kojoj sjede učenici )
Joseki Gledajući prema kamizi desna strana shimoze (strana na kojoj sjede stariji učenici - sempai/yudansha)
Shimoseki Gledajući prema kamizi lijeva strana shimoze (strana na kojoj sjede mlađi učenici - kohai/mudansha)

3. Odjeća

Gi Odjeća za trening  (u aikidou kimono bijele boje)
Keiko gi Odjeća za trening (kimono)
Embu gi Odjeća za svečane prilike (aikido demonstracije)
Obi Pojas (u aikidou bijeli pojas > učenički - kyu stepenovi i crni pojas > majstorski - dan stepenovi)
Hakama Široke japanske pantalone (u aikidou tamno plave ili crne boje, vezuju se trakama oko struka, nose ih imaoci dan pojasa)
Zori Sandale (papuče)
Tenugui Platnena marama (nosi se na glavi u kendou ispod kacige)
Haori Kratki ogrtač
Tanomo Dugački svečani ogrtač
Kesa Rever
Sode Rukav
Eri Okovratnik (kragna)
Hera Dio na hakami iza leđa koji se podvlači ispod pojasa
Matadachi Dio sa strane na hakami
Koshiita Zadnji dio hakame koji dolazi na kukove
Zekken Izvezeno ili napisano ime ili ime dojo-a na odjeći
Tabi Japanske čarape sa odvojenim palcem

4. Stepenovi

Dan Majstorski stepenovi - crni pojas (1. – 10. DAN: shodan, nidan, sandan, yodan, godan, rokudan, shichidan, hachidan, kudan, judan )
Kyu Učenički stepenovi - bijeli pojas (6.-1. KYU: rokyu, gokyu, yonkyu, sankyu, nikyu, ikkyu)

5. Zvanja

O Sensei Veliki učitelj (Morihei Ueshiba)
Doshu Vođa puta (trenutno - Moriteru Ueshiba)
Soke Prvi čovjek stila
Shihan Stariji učitelj
Shidoin Učitelj
Fuku Shidoin Asistent učitelj
Dojo Cho Vođa dojo-a
Sensei Učitelj (Instruktor)
Sempai Stariji učenik
Kohai Mlađi učenik
Deshi Učenik
Uchi Deshi Učenik koji živi u okviru dojo-a
Kayoi Deshi Učenik koji živi van dojo-a
Yudansha Nosilac DAN pojasa (crni pojas)
Mudansha Nosilac KYU pojasa (bijeli pojas)

6. Trening

Keiko Trening
Geiko Trening
Kakeri geiko Trening napadanja (napadači u liniji napadaju jedan za drugim)
Embukai Demonstracija
Gasshuku Trening kamp
Rei Pozdrav naklonom
Ritsu rei Pozdrav naklonom u stojećem položaju
Za rei Pozdrav naklonom u sjedećem položaju
Shomen ni rei Pozdrav prema prednjem djelu dojo-a
Kamiza ni rei Pozdrav prema kamizi
Sensei ni rei Pozdrav učitelju
Otaga ni rei Uzajamni pozdrav
Aiki/Jumbi taiso Vježbe oblikovanja/zagrijavanja
Chuku Koncentracija
Ki no nagare Tok ki-ja
Zenshin Prije tehnike (pripremajući um)
Tsushin Za vrijeme tehnike (aktivni um)
Zanshin Nakon tehnike (poslije aktivni um,nesalomivi duh)
Kokyu Disanje
Kokyu ryoku Snaga koja dolazi iz pravilnog disanja
Ki ai Ispuštanje zraka tijekom tehnike s pridruženim glasom
Uke Osoba na kojoj se radi tehnika (u aikidou onaj koji napada)
Tori Osoba koja izvodi tehniku (u aikidou onaj koji se brani)
Nage Bacanje (takođe > onaj koji izvodi tehniku - tori)
Waza Tehnika
Jutsu Tehnika
Tai jutsu Tjelesne tehnike, bez oružja
Tachi waza Tehnike koje se izvode u stojećem stavu
Suwari waza Tehnike koje se izvode u parteru (na koljenima)
Hanmi handachi waza Tehnike koje se izvode kada je tori u suwari waza (na koljenima) a uke u tachi waza (na nogama)
Jiyu waza Slobodan stil izvođenja tehnika (dogovoren napad od strane jednog ili više napadača, razlikuje se od randori-ja u drugim borilačkim vještinama)
Ushiro waza Tehnike odbrane od napada sa leđa
Kihon waza Osnovne tehnike (Pogledati > program za polaganje)
Nage waza Tehnike bacanja
Katame waza Tehnike kontrole (osae waza, kensetsu waza, shime waza)
Ne waza Tehnike kontrole koje se izvode u parteru
Osae waza Tehnike držanja
Shime waza Tehnike gušenja
Kansetsu waza Tehnike poluga
Atemi waza Tehnike udaraca
Omote waza Direktne tehnike
Nagashi waza Pretapanje jedne tehnike u drugu
Henka Waza Izmjena tehnike (početak jedne tehnike i završetak   drugom tehnikom)
Kaeshi waza Tehnike kontri
Oji waza Tehnike bloka i kontranapada
Uke waza Tehnike blokiranja
Te waza Ručne tehnike
Koshi waza Bočne tehnike
Sutemi waza Požrtvovane tehnike
Hitori waza Vježbanje sa "nevidljivim partnerom"
Tai no henko Vježba u parovima u kojoj se tori tenkanom uklapa u ukeov napad
Taninzu dori Odbrana od više napadača (futari dori/ninin dori > od dvojice, sannin dori > od trojice)
Taninsugake Trening sa više napadača
Randori Slobodan stil izvođenja tehnika napada i odbrane (judo)
Maita Predajem se (judo)

7. Stavovi

Kamae Stav
Suwari Sjedeći
Seiza Sjedenje na podkoljenicama i koljenima
Anza Sjedenje sa prekriženim nogama
Keiza Klečeći (na podkoljenicama, koljenima i prstima)
Iai hiza Klečeći ( na jednoj podkoljenici i koljenu)
Tate hiza Klečeći ( na jednoj podkoljenici i koljenu)
Tachi Stojeći
Shizentai Prirodni stav paralelnih stopala raširenih za širinu bokova
Hanmi Stav sa jednom nogom naprijed
Migi hanmi Desni stav (desna noga naprijed)
Hidari hanmi Lijevi stav (lijeva noga naprijed)
Ai hanmi Partneri su u istim stavovima
Gyaku hanmi Partneri su u različitim stavovima
Hanmi hantachi Jedna osoba kleči a druga stoji
Mai ai Odgovarajuće rastojanje
Seigan kamae Prirodan stav, osnovni stav sa mačem
Gedan kamae Niski stav, mač u donjem položaju
Chudan kamae Srednji stav, mač u sredini (seigan je chudan kamae)
Jodan kamae Visoki stav, mač se drži iznad glave
Waki kamae Stav u kome se mač drži spušten iza tijela, sa strane
Karuma kamae Kao waki kamae, mač horizontalno
Kongo kamae Oštrica vertikalno pored lica
Hasso kamae Stav sa mačem ili štapom na ramenu

8. Kretanje

Sabaki Kretanje, pokret, rad
Tai sabaki Kretanje tijela
Te sabaki Rad ruku
Ashi sabaki Rad nogu
Shintai Pravolinijsko kretanje tijela
Irimi Ulazak (ući)
Tenkan Okret (okrenuti se oko prednje noge)
Omote Ispred
Ura Iza
Kaiten Okret u mjestu (rotacija)
Tsugi ashi Klizeći korak (iz visokog u visoki stav)
Okuri ashi Klizeći korak (iz širokog u široki stav)
Ayumi ashi Ukršteni korak
Tenshin Kretanje unazad pod uglom od 45 stepeni sa privlačenjem prednje noge
Ushiro ashi tenshin Tenshin sa nogom koja je na početku bila otpozadi (sa promjenom stava)
Fumi komi Promjena stava koracima napred ili nazad
Shikko Kretanje na koljenima
Kuzushi Princip narušavanja partnerove ravnoteže ( u aikidou tehnika ne može biti valjano izvedena ako se ne uradi u skladu sa ovim principom)
Tai no kuzushi Dovođenje tijela u neravnotežu
Happo U osam pravaca, svuda
Mae Naprijed
Ushiro Nazad, iza
Yoko U stranu, sa strane
Zenpo Naprijed
Migi Desno
Hidari Lijevo
Shomen Pravo naprijed
Chokusen Na pravoj liniji, direktno (chokusen no irimi > direktni ulazak
Ichimonji Na pravoj liniji
Hitoemi Ulazak paralelno naprijed
Massugu Pravo naprijed
Ue Gore
Kiku Niže
Naka Centar
Naka ni Ka centru
Naname Dijagonalno
Heiko Paralelno
Asoko Tamo
Komi Približiti se
Hantai ni U suprotnom pravcu
Waki Iza pazuha
Soto Spoljna strana
Uchi Prednja strana
Jodan Visoko, gornji deo tela (glava)
Chudan Srednje, srednji dio tijela
Gedan Nisko, donji deo tijela (od struka naniže)

9. Padovi

Ukemi Padovi
Mae ukemi Pad naprijed
Ushiro ukemi Pad nazad
Joko ukemi Pad u stranu

10. Hvatovi

Dori Hvat (uhvatiti, zgrabiti, prihvatiti)
Tori Hvat (uhvatiti, zgrabiti, prihvatiti)
Katate dori (tori) Hvat rukom za ruku (gyako hanmi)
Katate dori ai hanmi Hvat rukom za ruku (desna za desnu)
Kosa dori Hvat rukom za ruku (desna za desnu - katate dori ai hanmi)
Ryote dori Hvat sa dvije ruke za dvije ruke
Katate ryote dori Hvat sa dvije ruke za jednu ruku
Morote dori Hvat sa dvije ruke za jednu ruku (katate ryote dori)
Kata dori Hvat za rame sa jednom rukom
Ryokata dori Hvat sa dvije ruke za dva ramena
Hijidori Hvat za lakat
Ryohiji dori Hvat sa dvije ruke za laktove
Mune dori Hvat za grudi (revere)
Eri dori Hvat  za okovratnik
Sode dori Hvat za rukav
Kubi shime Hvat za vrat (gušenje)
Ushiro dori Hvat iza leđa sa obadvije ruke preko ruku dorija
Ushiro ryote dori Hvat iza leđa sa dvije ruke za dvije ruke
Ushiro ryokata dori Hvat iza leđa sa dvije ruke za dva ramena
Ushiro ryohiji dori Hvat iza leđa sa dvije ruke za laktove
Ushiro eri dori Hvat iza leđa za okovratnik
Ushiro kubishime Davljenje iza leđa
Ushiro katate dori kubishime Hvat iza leđa sa jednom rukom za ruku i davljenje drugom

11. Udarci

Atemi Udarac (u aikidou to je udarac upućen u napadača sa namjerom da ga dovede u neravnotežu ili mu odvrati pažnju)
Tsuki Pravolinijski udarac rukom
Jodan tsuki Udarac pesnicom u glavu
Chudan tsuki Udarac pesnicom u stomak
Gedan tsuki Udarac pesnicom u donji dio stomaka
Mune tsuki Udarac pesnicom u predio grudi
Gyaku tsuki Udarac u kontra stavu
Kaeshi tsuki Kontra udarac
Oi tsuki Udarac sa korakom
Uchi Prednja strana
Shomen uchi Udarac odozgo u glavu
Yokomen uchi Dijagonalni udarac odozgo u glavu
Katate uchi Udarac jednom rukom
Men uchi Udarac u glavu
Yoko uchi Udarac sa strane
Geri Udarac nogom
Mae geri Udarac nogom naprijed
Yoko geri Udarac nogom u stranu
Usiro geri Udarac nogom unazad
Mawashi geri Kružni udarac nogom
Ushiro mawashi geri Kružni udarac nogom unazad

12. Kombinovani napadi

Kata dori men uchi Hvat za rame sa jednom rukom i napad drugom odozgo
Mune dori men uchi Hvat za grudi (revere) jednom rukom i napad drugom odozgo

13. Tehnike bacanja

Kote gaeshi Bacanje sa zavrtanjem šake
Shiho nage Bacanje u četiri pravca
Tenchi nage Bacanje "nebo - zemlja"
Irimi nage Bacanje ulaskom
Udekime nage Bacanje sa blokiranjem ruke
Kokyu nage Bacanje dahom (tehnika ima mnogo varijanti)
Kaiten nage Kružno bacanje (postoji kao uchi-kaiten nage > unutra i soto-kaiten nage > spolja)
Koshi nage Bacanje preko kukova
Ushiro kiriotoshi Povlačenje leđa unazad
Sumi otoshi Spuštanje u ugao
Aiki nage Bacanje aiki-em (tori se postavlja ispred putanje kretanja ukea)
Aiki otoshi Aiki bacanje
Ganseki otoshi Bacanje preko ramena
Juji garami Bacanje sa uplitanjem ruku (juji nage - deseto bacanje)
Kokyu ho Vježba "bacanje dahom" iz sjedeće (seiza) pozicije

14. Tehnike poluga

Ikkyo Prva poluga/kontrola/fiksacija = oshi taoshi, ude osae (poluga pritiskom na ruku)
Nikyo Druga poluga/kontrola/fiksacija = kote mawashi, kote maki (poluga okretanjem zgloba šake)
Sankyo Treća poluga/kontrola/fiksacija = kote hineri, shibori kime (poluga zavrtanjem zgloba šake)
Yonkyo Četvrta poluga/kontrola/fiksacija  = tekubi osae (poluga pritiskom na podlakticu ruke)
Gokyo Peta poluga/kontrola/fiksacija  = kuji osae (poluga pritiskom na ruku i okretanjem zgloba šake, odbrana od napada nožem)
Rokyo Šesta poluga/kontrola/fiksacija  = hiji kime osae, waki gatame, ude hishigi (poluga na lakat ruke)
Uchikaiten sankyo Poluga na zglob šake
Ude garami Poluga na ruku "ključ"

15. Oružje

Buki waza Tehnike sa oružjem
Ken Mač (katana,tachi)
Tachi Mač (katana,ken)
Katana Japanski/Samurajski duži mač (jedan od dva mača koje su samuraji nosili za pojasom)
Wakizashi Kratki mač (nosio se zajedno sa katanom)
Tsuba Štitnik između sječiva i drške
Bokken Drveni mač
Jo Drveni štap
Tanto Nož (drveni za trening)
Tanto dori Tehnike odbrane za oduzimanje noža (uke nožem napada golorukog tori-ja koji mu oduzima oružje)
Tachi dori Tehnike odbrane za oduzimanje mača (uke mačem napada golorukog tori-ja koji mu oduzima oružje)
Jo dori Tehnike odbrane za oduzimanje jo-a (uke štapom napada golorukog tori-ja koji mu oduzima oružje)
Jo nage Tehnike bacanja uz pomoć jo-a (goloruk uke napada torija, koji se brani)
Ken tai jo Borba sa jo-om protiv kena
Suburi Osnovne vježbe  sa oružjem (za jo i bokken > udarci, sekovi i bodovi koji se uvežbavaju ponavljanjem)
Jo suburi Osnovne vježbe sa drvenim štapom ( 20 vježbi/pokreta)
Bokken suburi Osnovne vježbe sa drvenim mačem (7 vježbi/pokreta)
Kumi tachi Vježbe mačem u paru
Kumi jo Vježbe štapom u paru
Aiki ken Aikido mač (aikido škola mača)
Aiki jo Aikido štap (aikido škola štapa)
Furi kaburi Pokret podizanja mača
Shiho giri Rezati u 4 smjera
Happo giri Rezati u 8 smjerova
Kesa giri Rez mačem (sličano Yokomen uchi , s tim što se mač ne kreće putanjom sa glave već sa "sa revera")
Kata Forma - borba sa zamišljenim napadačem (niz pokreta koji se samostalno uvježbavaju, u aikidou kate se rade sa štapom -jo kata)

16. Dijelovi tijela

Tai Tijelo
Jintai Tijelo
Shintai Tijelo
Atama Glava
Men Glava
Yokomen Glava (sa strane)
Hitai Čelo
Zengaku Čelo
Shomen Lice
Ganmen Lice
Ago Usta
Mimi Uši
Kubi Vrat
Eri Vrat
Mune Grudni koš
Abara Rebra
Shita hara Donji stomak
Hara Stomak (često se koristi kao sinonim za tanden ili saika no iten tačku - energetski KI centar u tijelu)
Tanden Tačka u donjem dijelu stomaka, energetski KI centar u tijelu (smještena oko 5 cm ispod pupka, blizu težišta tjela)
Seika tanden Tačka u donjem dijelu stomaka, energetski KI centar u tijelu (smještena oko 5 cm ispod pupka, blizu težišta tjela)
Seika no iten Tačka u donjem dijelu stomaka, energetski KI centar u tijelu (smještena oko 5 cm ispod pupka, blizu težišta tjela)
Sokei Prepone (slabine)
Mata Prepone (slabine)
Daitai Bedro
Senaka Zadnji dio tijela
Seikichu Kičma
Juizo Predio bubrega (krsta)
Te Ruka
Katate Ruka
Morote Dvije ruke
Ude Ruka (od šake do ramena)
Teura Unutrašnji dio ruke
Haishu Zadnji dio ruke
Shuhai Zadnji dio ruke
Kata Rame
Waki Pazuh
Empi Lakat
Hiji Lakat
Haiwan Podlaktica
Zenwan Podlaktica
Kote Šaka (mala ruka)
Tegatana Šaka "ruka mač" (spoljni brid šake)
Haito Greben šake
Seiken Pesnica
Tettsui Pesnica (kao čekić)
Kakuto Spoljni dio ručnog zgloba (kod udarca)
Tekubi Ručni zglob (zglavak)
Tenohira Dlan
Yubi Prst
Ashi Noga
Kashi Noge
Ashikubi Gležanj
Kakato Peta
Sokutei Peta
Sokuto Brid stopala
Sokuso Krajevi nožnih prstiju (kod udaraca)
Kyusho Vitalne tačke na tijelu
Jinkai kyusho Vitalne tačke na tijelu
Kubinaka Tačka udarca  na glavi
Tento Tačka udarca na zadnjem dijelu glave
Chototsu Tačka udarca  između očiju
Wakikage Tačka udarca  ispod pazuha
Fukuto Tačka udarca neposredno iznad koljena
Dokko Tačka pritiska iza uha
Jinchu Tačka pritiska iznad gornje usne ispod nosa
Gekon Tačka pritiska ispod donje usne
Naike Tačka pritiska kod gležnja

17. Izrazi učtivosti

Arigato Hvala (neformalno)
Arigato gozaimasu Hvala Vam
Arigato gozaimashita Hvala Vam (učtivo - za nešto što se upravo događa)
Domo Hvala (neformalno)
Domo arigato gozaimasu Mnogo hvala (učtivo - za nešto što se upravo događa)
Domo arigato gozaimashita Mnogo hvala (učtivo - za nešto što se završilo)
Onegaishimasu Zamoliti nekog da sa vama vježba
Sumimasen Oprostite,žao mi je
Shitsurei shimasu Oprostite
Shitsurei shimashita Žao mi je
Gomen nasai Izvinite
Sumimasen Izvinite (da privučete pažnju)
Dozo Izvolite
Onegai shimasu Molim
Yoroshiku onegai shimasu Molim (učtivo)
Dozo yoroshiku onegai shimasu Molim (učtivo)
Do itashimashite Nema na čemu
Irashaj Dobro došli
Konbanva Dobro veče
Ohajo Dobar dan
Ojasumi nasai Lako noć
Sayonara Doviđenja
Hai Da
Iie Ne
Wakarimasu Razumijem
Wakarimasen Nerazumijem

18. Naredbe

Hajime Start
Mate Sačekaj
Yoi Spremni
Yame Stop
Kiyotsukete Oprezno, pažljivo
Ato Nazad
Mawatte Okreni se
Koutai Promjena
Hayaku Brzo
Yukuri Sporije
Yuru yaka ni Mekano
Suwatte Sjedite
Mokuso Zatvorite oči

19. Brojevi

Ichi 1
Ni 2
San 3
Shi / Yon 4
Go 5
Roku 6
Shichi / Nana 7
Hachi 8
Kyu 9
Jyu 10
Jyu ich 11
Jyu ni 12
Jyu san 13
Jyu shi 14
Jyu go 15
Jyu roku 16
Jyu shichi 17
Jyu hachi 18
Jyu kyu 19
Ni jyu 20
Ni jyu ich 21...
Go jyu ni 52...
Kyu jyu kyu 99
Hyaku 100
Hyaku ich 101...
Ichi hyaku go jyu ni 152...
Ni hyaku ich 201...
Go hyaku go jyu ni 552...
Roppyaku 600...
Happyaku 800...
Sen 1000...
Ni sen go hyaku go jyu ni 2552...
San zen go hyaku go jyu ni 3552...
Man 10000...
Go man go sen go hyaku go jyu ni 55552...
Hassen 8000...

20. Ostali termini

Budo Ratnički put (borilački put , viteštvo)
Bujin Ratnik
Budoka Budo učenik
Bushi Ratnik, borac
Samurai Najamni ratnik (predstavnik srednjovjekovne vojne klase u Japanu - Samurai)
Ronin Samuraj bez gospodara (Ronin)
Bushido Put ratnika (etički kodeks samuraja koji je propagirao asketski način života "raskoš je neprijatelj", stalno usavršavanje, mudrost, vjernost, marljivost, učtivost, ljubav, milosrđe, umjerenost, hrabrost, tvrdoću, hladnokrvnost, strpljivost, izdržljivost, snalažljivost, otvorenost, iskrenost, čast, pravednost, umjerenost, skromnost, čistoću )
Reigi Pravila ponašanja, kodeks
Reigi saho Pravila ponašanja u dojo-u
Ai nuke Međusobno izbjegavanje (završetak borbe u kojoj učesnici nisu ozljedili jedan drugoga, ovo je u skladu s aikido filozofijom prema kojoj bi se sukob trebao rijiti tako  da se niko ne ozljedi)
Ai uchi Međusobno ubijanje, uništenje (završetak borbe u kojoj se učesnici međusobno ubijaju)
Katsu jinken Mač koji spašava život ( pod uticajem zen budizma i taoizma u vještinu mačevanja se unose etički principi  po kojima savršeni majstor mačevanja treba da bude u stanju ne samo da upotrijebi mač za ubijanje, već takođe i da sa mačem sačuva život)
Satsu nin to Mač koji ubija (iako je ideal predstavljao mač koji spašava život, smatrano je da zlo koje spriječava mnogo veće zlo može biti opravdano)
Masakatsu Prava pobjeda (istinska pobjeda)
Agatsu Pobjeda nad samim sobom           
Masakatsu Agatsu "Prava pobjeda je pobjeda (vladanje) nad samim sobom". Morihei Ueshiba
Katsuhayabi "Pobjeda brzinom sunčeve svjetlosti". Morihei Ueshiba (onaj ko pobjedi samog sebe, vlada nad samim sobom i živi u skladu sa zakonima univerzuma će biti podržan od strane univerzuma, cjelokupna energija univerzuma će mu biti na raspolaganju , više neće postojiti nikakva stvarna razlika između njega i univerzuma, a  u ovom stanju duhovnog napretka pobjeda je trenutna) 
Takemusu Aiki "Beskonačna stvarajuća vještina aiki-a".Morihei Ueshiba  (spontano/improvizovano izvođenje tehnika u skladu sa aiki principama; aikido nije ograničen samo na osnovne imenovane standardne tehnike - kihon waza, na njih se nadovezuje beskonačan broj tehnika koje se izvode spontano a u skladu sa situacijom, okruženjem i vrstom napada)
Kokoro Srce, um, duh
Oomoto Japanska religija - grana šintoizma (Morihei Ueshiba je bio sljedbenik Oomoto-a 1  2 )
Jinja Šinto hram (Aiki jinja se nalazi u Japanu, Iwama, Ibaraki)
Misogi Pročišćavanje, čišćenje (Misogi 1  2 )
Zen Škola ili grana mahajana budizma  (Zen naglašava ulogu meditacije  u postizanju prosvjetljenja)
Zazen Zen meditacija
Kaizen Kaizen - Filozofija kontinuiranog poboljšanja
Morihei Ueshiba Osnivač aikidoa (Morihei Ueshiba 1883 -1969)
Kisshomaru Ueshiba Sin osnivača aikidoa -Aikikai Doshu 1969-1999  (Kisshomaru Ueshiba 1921-1999)
Moriteru Ueshiba Sin Kisshomaru Ueshiba i unuk osnivača - Dojo Cho u Hombu Dojo-u i Aikikai Doshu ( Moriteru Ueshiba 1951)
Takeda Sokaku (1859 - 1943)

Osnivač Daito-ryu Aiki-jujutsu (Majstor kod kojeg je Morihei Ueshiba učio Daito-ryu Aiki-jujutsu)  

 

* Dodatak  - (Spisak aikido organizacija - stilova)

R.b. Organizacija Osnivač Sjedište Web
1. Aikikai Morihei Ueshiba  (1883-1969) Tokyo, Japan www.aikikai.or.jp
2. Yoshinkan Gozo Shioda (1915-1994) Tokyo, Japan www.yoshinkan.net  
3. Shodokan Kenji Tomiki (1900–1979) Osaka, Japan www.1 | www.2
4. Ki Society Koichi Tohei (1920-2011) Ichikai, Japan www.ki-society.com
5. Iwama Ryu Morihiro Saito (1928–2002) Iwama, Japan  www.takemusu.org
6. Tendoryu Kenji Shimizu (1940) Tokyo, Japan www.aiki-tendo.jp
7. Manseikan Kanshu Sunadomari (1923-2010) Kumamoto, Japan www.kanshusunadomari-manseikanaikido.com
8. Kokikai Shuji Maruyama (1940) Nagoya, Japan

www.kokikaiusa.org

9. Wadokai Roy Suenaka (1940-2020) Charleston, SC, USA www.wadokaiaikido.com
10. Yoshokai Takashi Kushida  (1935-2012) Ann Arbor, MI, USA www.aikidoyoshokai.org
11. Yuishinkai Koretoshi Maruyama (1936) Byron Bay NSW, Australia www.aikidoyuishinkai.org
12. Kobayashi Dojo Yasuo Kobayashi (1936)  Kodaira, Japan www.kobayashi-dojo.com
13. Renshinkai Tsutomu Chida (1936)  Tokyo, Japan www.renshinkai.com
14. Seidokan Roderick Kobayashi (1932-1995)  Los Angeles, CA, USA www.seidokanaikido.org
15. Keijutsukai Thomas  Makiyama (1928-2005) Tokyo, Japan www.keijutsukai.net
16. Kobayashi Hirokazu Kobayashi (1929-1998) Bourg Argental, France www.aikido-kobayashi.org
17. Fugakukai Karl Geis    (1933-2014) Houston, TX, USA www.karlgeis.com
18. Yoseikan Minoru Mochizuki (1907–2003) Aix-en-Provence, France www.yoseikan-aix.fr
19. Shinei Taido   Noriaki Inoue (1902-1994) Tokyo, Japan

Shinei Taido

20. Realni Aikido Ljubomir Vračarević (1947-2013)  Beograd, Srbija www.wcra.rs 
21. Nihon Goshin Shodo Morita (1930–1962) North    Bergen,   NJ, USA www.aikidoinc.com
22. Korindo Minoru Hirai (1903-1998) Tokyo, Japan www.korindo.jp

Copyright ©    Aikidogard.com.ba  Webmaster  |  Site Map