AIKIDO KLUB GARD LUKAVAC          
Naslovna Aikido  O Klubu  Linkovi  English

 

AIKIDO                                              

AI - Harmonija

KI - Energija Univerzuma

DO - Put

Aikido - Put postizanja harmonije sa energijom univerzuma

Aikido je borilačka vještina nastala u Japanu.

Osnivač Aikidoa

Morihei Ueshiba (1883-1969)

 

Sadržaj:

1. Aikido Filozofija
2. Aikido Principi
3. Trening
4. Stepenovi
5. Tehnike
 

1. Aikido Filozofija

"Tajna aikidoa leži u usklađivanju nas samih sa kretanjem univerzuma i u stvaranju sklada sa njim. Onaj ko je otkrio tajnu aikidoa otkrio je univerzum u sebi i može reći, ja sam univerzum." Morihei Ueshiba

Aikido je borilačka vještina ali aikido je takođe put mira, ljubavi i tolerancije.

U aikidou nema takmičenja sa drugima. Nema želje za pobijedom, jer pobijedom nad nekim uglavnom se samo zadovoljava vlastiti ego a pri tome vrijeđa ego poraženog i od njega vjerovatno stvaramo neprijatelja.

Pobijednik od danas, sutra može postati poraženi. Čovjeka ako je to moguće treba ubijediti u neispravnost njegove namjere, a ne pobijediti.

Ako već težimo za pobijedom onda treba da pobijedimo sebe i postanemo bolje osobe. Aikido nam može pomoći u tome.

Aikido nam kao borilačka vještina pomaže da naučimo efikasne tehnike samoodbrane ali ono što je još važnije je to da nam aikido pomaže da se izgradimo psihički,duhovno i fizički. A onda kao takvi da postanemo korisniji sami sebi a i društvu u cijelini.
 

2. Aikido Principi

Sklanjanje sa linije napada - Skloniti se sa linije napada a zatim uraditi tehniku.

Neopiranje - Kada te gura okreni se, kada te vuče uđi.

Odgovarajuće rastojanje (Ma-ai) - Za kvalitetno izvođenje aikido tehnike neophodno je držati odgovarajuće rastojanje (ono koje će nam omogućiti da se sklonimo sa linije napada a zatim izvedemo tehniku).

Harmonija - Da bi se aikido uspješno primjenio neophodno je biti u skladu sa samim sobom, okolinom i univerzumom.
 

3. Trening

3.1. Osnovne instrukcije

Aikidoka (osoba koja se bavi aikidom) trenira u kimonu (gi) bijele boje.

Kimono se veže pojasem (obi) bijeli pojas - učenički (kyu) stepenovi i crni pojas - majstorski (dan) stepenovi.

Nosioci dan stepenova osim kimona nose još i hakamu (široke japanske pantalone) crne ili tamnoplave boje.

Aikido se trenira na strunjačama (tatami) u dojo-u (prostorija za treniranje).

Prije početka treninga oni koji treniraju trebali bi da se poravnaju i tiho sjede klečeći (seiza) ili sa prekrštenim nogama (anza).

Trening se počinje i završava naklonom.
 

Važno:

Za napredovanje u aikidou neophodni su pravilni i redovni treninzi.

Aikido trening je sarađivački, ne takmičarski. Tehnike se uče kroz trening sa partnerom - ne sa protivnikom. Ovaj stav ( vođenja računa o drugima) odnosno kooperativna osnova za aikido vježbanje bi se trebala prenijeti i u okvir moralnog ponašanja u svakodnevnom životu.

Ciljevi zbog kojih neko trenira aikido mogu biti različiti ali ipak ne smije se zaboraviti da je aikido nešto mnogo više od tehnika za samoodbranu. To je put samousavršavanja, moralnog i ličnog preobražaja i napredovanja. Lični preobražaj kroz aikido trening nije automatski proces. Samo tehnička vještina i široko iskustvo u borilačkim vještinama nisu garancija moralnog i ličnog napretka. Ne zaboravite niko nije savršen, ali svako može biti bolji nego što trenutno jeste, a da bi se to postiglo na tome se mora uporno i strpljivo raditi.
 

3.2. Pravila za vježbanje

Morihei Ueshiba je 1935. godine na zahtjev svojih starijih učenika da propiše pravila za vježbanje koja bi bila neka vrsta kućnog reda za novopridošle učenike napisao šest preporuka koje su kasnije postale poznate kao "Podsjetnik za aikido vježbanje". Ova pravila, malo prilagođena vremenu, se i danas nalaze u Aikikai Hombu dojo-u u Tokiju.

1. Aikido tehnika odlučuje o životu i smrti u jednom napadu. Zato učenici moraju pažljivo slijediti učiteljeva uputstva, i ne smiju se međusobno nadjačavati.

2. Aikido je put koji nas uči da se suočimo sa više napadača istovremeno. Učenici moraju tako vježbati da budu spremni za odbranu bez obzira sa koje strane napad dolazi.

3. Trening se uvjek mora odvijati u prijatnoj i prijateljskoj atmosferi.

4. Instruktori podučavaju samo mali dio vještine. Njenu svestranu primjenu mora otkriti svaki učenik kroz neprestani trening.

5. U svakodnevnom vježbanju počni sa osnovnim kretanjima tijela i polako idi ka složenijem i intenzivnijem treningu. Nikad ne forsiraj nešto neprirodno i nerazumno. Ako se poštuje ovo pravilo onda se čak ni stari ljudi neće povrijediti i mogu vježbati u prijatnoj atmosferi.

6. Svrha aikidoa je da vježba um i tijelo i da stvori vrijedne i čestite ljude. Pošto se sve tehnike prenose ličnom obukom, čovjek - čovjeku, nemojte ih nepromišljeno i bez svrhe otkrivati drugima jer se tako mogu zloupotrijebiti.
 

3.3. Pravila za instruktore aikidoa

Pravila su objavljena Maja 1966. godine u knjizi
Koichi Toheia - "Aikido u svakodnevnom životu" .

1.Aikido nam otkriva put jedinstva sa univerzumom. Usaglašavanje tijela i duha i postizanje jedinstva sa prirodom glavna je svrha aikido treninga.

2. Kao što priroda štiti i voli svako stvaranje i pomaže rastenje i razvijanje svih stvorenja, tako iskreno i mi moramo svakog učenika podučavati, bez razlikovanja i pristrasnosti.

3. Nema neslaganja u apsolutnoj istini univerzuma, ali ima ga u području relativne istine. Boriti se sa ostalima i pobijediti - to donosi samo relativnu pobijedu. Neboriti se, a ipak pobijediti, to donosi apsolutnu pobjedu. Postizanje samo relativne pobijede, prije ili kasnije vodi u neizbježan poraz. Dok vježbate da postanete snažni, učite kako da izbjegavate sukob. Učeći da bacate svog "protivnika" uživajte, budite bačeni i uživajte takođe, pomažući jedan drugom u učenju ispravnih tehnika - napredovaćete veoma brzo.

4. Ne kritikujte bilo koju od ostalih borilačkih vještina. Planina se ne podsmjeva rijeci što je mala, niti rijeka loše govori o planini što ona ne može da se kreće unakolo. Svako ima svoje individualne odlike i zauzima posebno mjesto u svemiru. Govorite loše o drugima i to će vam se sigurno vratiti.

5. Borilačke vještine počinju i završavaju sa učtivošću, ne samo u ceremonijalu već i u srcu i duši takođe. Poštujte učitelja koji vas podučava i nemojte zaboraviti da budete zahvalni osnivaču aikidoa koji je pokazao put. Onaj koji zanemari ovo ne treba da bude iznenađen kad ga njegovi učenici ne budu poštovali.

6. Budite oprezni prema uobraženosti. Uobraženost ne samo da koči vaš napredak, ona prouzrokuje vaše nazadovanje. Priroda je bezgranična; njeni zakoni su dalekosežni. Šta donosi uobraženost? Donose je površno mišljenje i lažno poistovjećenje sa svojim idealom.

7. Gajite smiren um koji potiče iz samog stvaranja univerzuma, koncentrišući misli na "jednu tačku" (saika-no iten, tan-den) u donjem stomaku. Treba da znate da je sramota biti uskogrud. Ne raspravljajte sa ostalima samo da bi odbranili svoje lično gledište. Ispravno je ispravno. Zabluda je zabluda. Smireno prosudite šta je ispravno a šta je zabluda. Ako ste se uvjerili da ste u zabludi, ljudski ispravite grešku. Ako sretnete nekoga ko je iznad vas, radosno primite njegovo podučavanje. Ako je bilo ko u zabludi, smireno mu objasnite istinu i nastojte da on to shvati.

8. Čak i sićušni crv ima djelić značaja. Svaki čovjek poštuje svoje sopstveno ja. Nemojte, zbog toga, omalovažavati bilo koga, i nemojte nikome povređivati njegovo samopoštovanje. Postupajte prema čovjeku sa poštovanjem i on će vas poštovati. Nemojte ga poštovati i ni on neće vas. Poštujte njegovu ličnost i saslušajte njegove stavove i on će vas rado slijediti.

9. Ne ljutite se. Ako se ljutite to znači da je vaša misao odlutala "sa jedne tačke" u donjem stomaku. Ljutnja je nešto čega se treba stidjeti u aikidou. Ne budite ljutiti ni na sebe. Koncentrišite se na "jednu tačku" i obuzdajte ljutnju. Znajte da ljudi koje lako obuzima ljutnja gube hrabrost u odlučujućim trenutcima.

10. Nije suvišan nikakav napor kada podučavate. Napredujete kao što vaši učenici napreduju. Ne budite nestrpljivi kada podučavate. Niko ne može da nauči sve odjednom. Istrajanost je podjednako značajna u podučavanju, kao što je to i strpljivost, ljubaznost i sposobnost da se stavite u položaj svojih učenika.

11. Ne budite nadmen instruktor. Znanje učenika raste dok slušaju svog učitelja. Posebna odlika treninga je da učitelj takođe napreduje podučavajući svoje učenike. Trening zahtijeva atmosferu uzajamnog poštovanja između učitelja i učenika. Gledajući nadmenog čovjeka, gledate i čovjeka koji površno misli.

12. U vježbanju ne pokazujte svoju snagu bez neke dobre namjere, da ne bi izazvali otpor u mišljenju onih koji vas posmatraju. Ne raspravljajte oko snage nego podučavajte pravi put. Samo riječima ne može sve da se objasni. Ponekad ćete bivajući onaj koji je bačen, podučavati mnogo valjanije. Ne zaustavljajte učenikovo bacanje ili njegov ki na sredini prije nego je završio kretanje, možete mu time usaditi loše navike.

13. Sve što radite - radite sa ubjeđenjem. Proučavamo zakone univerzuma i bavimo se njime, i univerzum će nas štititi. Nemamo zašto da budemo neodlučni ili bojažljivi. Pravo ubjeđenje dolazi iz uvjerenja da smo jedno sa univerzumom. Moramo imati hrabrosti da kažemo kao Konfučije: "Ako imam mirnu savjest, smijem da se suprotstavim neprijatelju od deset hiljada ljudi".
 

3.4. Savjet za početnike

Koichi Tohei (Sensei - 10. dan)

Razlike u tehnikama i metodama podučavanja

Koristim ovu priliku da pokrenem na razmišljanje početnike koji često pitaju: "Koga ću zapravo da slušam? Aikido tehnike mijenjaju se sa instruktorom i zbunjuju nas koji smo novi."

Kupano u istom suncu i blagoslovljeno istim kišama, drveće raste i napreduje različito, saglasno svojim pojedinačnim osobinama. Iako svi slijedimo iste osnove aikido principa, zavisno od ličnosti, metodi podučavanja se razlikuju i tehnike se prikazuju malo drugačije oblikovane. Naravno, ne razmatramo tehnike koje potpuno odudaraju od osnovnih aikido principa.

Aikido je sačinjen od tehnika koje izražavaju prirodu univerzuma kroz svu cijelokupnost ljudskog tijela i duha. Kao što priroda varira sebe u proljeće, ljeto, jesen i zimu, tako su i neke aikido tehnike blage kao proljećni povjetarci, a neke su oštre kao jesenji mrazevi. Mogu da se mijenjaju slobodno prema mjestu i vremenu. Obično, početnik vježba blage tehnike, ali kada uznapreduje i tijelo mu se razvije dolazi do nivoa kada može da izvodi i oštrije. Shodno ovome, jedan može da vježba "proljećne" a drugi "jesenje" tehnike i ako slijede principe aikidoa oba ispravno postupaju. Često na treningu imamo mješavinu mladih, starih, muškaraca, žena, iskusnih i potpunih početnika. Metod podučavanja će zavisiti od toga šta instruktor želi da istakne. Kao što mnoge staze mogu da dovedu do vrha planine, isto su toliko brojne i metode objašnjavanja koje mogu da dovedu do razumjevanja pojedinačne tehnike.

Iako ovo može da bude zbunjujuće, početnik treba da sluša ono što njegov instruktor govori. Ako početnik staloženo sluša, znaće da li tehnika koju instruktor pokazuje odudara od principa aikidoa. Ako odudara, ne treba da je uči. Instruktori su različitog iskustva i ponekad stvari pogrešno shvataju. Često nailazimo na instruktore koji su uobraženi, ili na one koji pokušavaju da proučavaju svoju vrstu aikidoa, ali se jasno osjeti šta u njihovom radu odudara od osnovnih principa a šta ne.

Samo učenje teorije aikidoa nije dovoljno, jer se mora vježbati dok se ne oplemeni i vaše tijelo i vaš duh. Bez obzira ko je instruktor, važno je da vježbate predano koliko god možete. Zapamtite, ljudi koji ništa ne rade, a samo kritikuju, obično najsporije napreduju.
 

4. Stepenovi

Postoji 6 učeničkih (Kyu) i 10 majstorskih (Dan) stepenova. Aikidoke stepenove stiču na polaganjima koja se održavaju u aikido klubu i na aikido seminarima. Viši stepenovi se mogu dobiti i promocijom.

Koichi Tohei je u svojoj knjizi "Aikido u svakodnevnom životu" napisao:

Aikido ima sistem stepenovanja tj. pojaseva, u kome svako ko predano vježba može da napreduje, ali ovaj sistem ne postoji sebe radi. Namjera je da se njime podstakne želja za daljim napredovanjem i da se ojača samopouzdanje pojedinca. Ne dozvolite da vas ponesu stepenovi, kao takvi. Ponižavajuće je kada pokušavamo da steknemo pojas za koji nemamo odgovarajuću spremnost. Takvo vježbanje nema veze sa pravom željom za napredovanjem, to je krajnja taština.

U poslednje vrijeme, kako je ime aikidoa počelo da se širi po svijetu, pojavili su se ljudi koji podučavaju lažni aikido i prodaju svoje stepenove pokušavajući da osvoje popularnost i privuku nove učenike. Upotreba principa univerzuma za postizanje sopstvene slave, naročito je negativna u ovakvom slučaju, jer je cilj aikidoa da razvije humanu ličnost. Učenik mora da napreduje i kao čovjek dok napreduje ka višim pojasevima. Mali napredak u tehnikama, bez napredovanja u razvoju cijelokupne ličnosti, ne bi trebao da bude dovoljan za sticanje višeg stepena. Ako ste nezadovoljni svojim stepenom ne preispitujte samo svoju tehniku. Stanite da bi sagledali i nedostatke vaše ličnosti. Uobičajeno gunđanje o nenapredovanju pokazuje duhovnu nezrelost.

Ako vaša ličnost i tehnike zajedno napreduju, bez vaše želje za tim, ljudi će priznati vašu vrijednost, a napredovati ćete i u zvanjima.

Ako imate svu potrebnu snagu ličnosti i snagu tehnike, a još uvijek ne napredujete u stepenima, to neće imati značaja za vas, jer ćete u svome srcu i tijelu imati izbistrene principe univerzuma i istinsku snagu. Univerzum sve nas poznaje i možemo da budemo nezainteresovani za to da li nas ljudi priznaju ili ne.
 

5. Aikido Tehnike

U opštoj podjeli tehnike možemo podjeliti na:

1. Tehnike bacanja (nagewaza)
2. Tehnike fiksacije (katamiwaza)
3. Kombinovane tehnike

U zavisnosti od načina na koji uke napada:

1. Napadi sprijeda
2. Napadi otpozadi (ushirowaza)

U zavisnosti od vrste napada:

1. Napadi hvatovima
2. Napadi udarcima
3. Kombinovani napadi

U zavisnosti od toga gdje se izvode tehnike:

1. Napadač i onaj koji se brani na nogama (tachiwaza)
2. Napadač i onaj koji se brani na koljenima (suwariwaza)
3. Napadač na nogama, onaj koji se brani na koljenima (hanmihantachiwaza)

U aikidou takođe postoje tehnike koje se izvode drvenim mačem koji je imitacija japanske katane (bokken - boken) i štapom (jo – đo). U vježbanju određenih tehnika koristimo i drveni nož (tanto).

Aikido - Program za polaganje

Aikido Rječnik - Tematski

Aikido Rječnik - Abecedni

Copyright ©    Aikidogard.com.ba  Webmaster  |  Site Map