AIKIDO KLUB GARD LUKAVAC          
Naslovna Aikido  O Klubu  Linkovi  English

 

AIKIDO                                              

AIKIDO RJEČNIK

Tematski

Abecedni  (Japanski - BHS) 

 

Abara Rebra
Agatsu Pobjeda nad samim sobom           
Ago Usta
Ai Harmonija (sklad, ujedinjenje, ljubav)
Ai hanmi Partneri su u istim stavovima
Ai nuke Međusobno izbjegavanje (završetak borbe u kojoj učesnici nisu ozljedili jedan drugoga, ovo je u skladu s aikido filozofijom prema kojoj bi se sukob trebao rijiti tako  da se niko ne ozljedi)
Ai uchi Međusobno ubijanje, uništenje (završetak borbe u kojoj se učesnici međusobno ubijaju)
Aiki jo Aikido štap (aikido škola štapa)
Aiki ken Aikido mač (aikido škola mača)
Aiki nage Bacanje aiki-em (tori se postavlja ispred putanje kretanja ukea)
Aiki otoshi Aiki bacanje
Aiki/Jumbi taiso Vježbe oblikovanja/zagrijavanja
Aikido Put postizanja harmonije sa energijom univerzuma (riječ aikido sastavljena je od tri ideograma  ai-ki-do)
Aikidoka Osoba koja se bavi aikidom
Aikikai Aikido organizacija osnovana od strane Morihei Ueshibe
Anza Sjedenje sa prekriženim nogama
Arigato Hvala (neformalno)
Arigato gozaimashita Hvala Vam (učtivo - za nešto što se završilo)
Arigato gozaimasu Hvala Vam (učtivo - za nešto što se upravo događa)
Ashi Noga
Ashi sabaki Rad nogu
Ashikubi Gležanj
Asoko Tamo
Atama Glava
Atemi Udarac (u aikidou to je udarac upućen u napadača sa namjerom da ga dovede u neravnotežu ili mu odvrati pažnju)
Atemi waza Tehnike udaraca
Ato Nazad
Ayumi ashi Ukršteni korak
Bokken Drveni mač
Bokken suburi Osnovne vježbe sa drvenim mačem (7 vježbi/pokreta)
Budo
Ratnički put (borilački put , viteštvo)
Budoka Budo učenik
Bujin Ratnik
Buki waza Tehnike sa oružjem
Bushi Ratnik, borac
Bushido Put ratnika (etički kodeks samuraja koji je propagirao asketski način života "raskoš je neprijatelj", stalno usavršavanje, mudrost, vjernost, marljivost, učtivost, ljubav, milosrđe, umjerenost, hrabrost, tvrdoću, hladnokrvnost, strpljivost, izdržljivost, snalažljivost, otvorenost, iskrenost, čast, pravednost, umjerenost, skromnost, čistoću )
Chokusen Na pravoj liniji, direktno - chokusen no irimi > direktni ulazak
Chototsu Tačka udarca  između očiju
Chudan Srednje, srednji dio tijela
Chudan kamae Srednji stav, mač u sredini (seigan je chudan kamae)
Chudan tsuki Udarac pesnicom u stomak
Chuku Koncentracija
Daitai Bedro
Dan Majstorski stepenovi - crni pojas (1. – 10. DAN: shodan, nidan, sandan, yodan, godan, rokudan, shichidan, hachidan, kudan, judan )
Deshi Učenik
Do Put (put usavršavanja, spoznaje, duhovnog prosvjetljenja, buđenja)
Dojo Sala za treniranje borilačkih vještina; u zen manastirima sala u kojoj se sprovode duhovne vježbe i meditacija; (dojo > mjesto puta, usavršavanja, spoznaje, duhovnog prosvjetljenja, buđenja)
Dojo Cho Vođa dojo-a
Do itashimashite Nema na čemu
Dokko Tačka pritiska iza uha
Domo Hvala (neformalno)
Domo arigato gozaimashita Mnogo hvala (učtivo - za nešto što se završilo)
Domo arigato gozaimasu Mnogo hvala (učtivo - za nešto što se upravo događa)
Dori Hvat (uhvatiti, zgrabiti, prihvatiti)
Doshu Vođa puta (trenutno - Moriteru Ueshiba)
Dozo Izvolite
Dozo yoroshiku onegai shimasu Molim (učtivo)
Embu gi Odjeća za svečane prilike (aikido demonstracije)
Embukai Demonstracija
Empi Lakat
Eri Okovratnik (kragna)
Eri Vrat
Eri dori Hvat  za okovratnik
Fuku Shidoin Asistent učitelj
Fukuto Tačka udarca neposredno iznad koljena
Fumi komi Promjena stava koracima napred ili nazad
Furi kaburi Pokret podizanja mača
Hombu Dojo Glavni dojo organizacije (Aikikai hombu dojo se nalazi u Tokiju, Japan)
Ganmen Lice
Ganseki otoshi Bacanje preko ramena
Gasshuku Trening kamp
Gedan Nisko, donji deo tijela (od struka naniže)
Gedan kamae Niski stav, mač u donjem položaju
Gedan tsuki Udarac pesnicom u donji dio stomaka
Geiko Trening
Gekon Tačka pritiska ispod donje usne
Genkan Ulaz u dojo
Geri Udarac nogom
Gi Odjeća za trening  (u aikidou kimono bijele boje)
Go 5
Go hyaku go jyu ni 552...
Go jyu ni 52...
Go man go sen go hyaku go jyu ni 55552...
Gokyo Peta poluga/kontrola/fiksacija  = kuji osae (poluga pritiskom na ruku i okretanjem zgloba šake, odbrana od napada nožem)
Gomen nasai Izvinite
Gyaku hanmi Partneri su u različitim stavovima
Gyaku tsuki Udarac u kontra stavu
Hachi 8
Hai Da
Haishu Zadnji dio ruke
Haito Greben šake
Haiwan Podlaktica
Hajime Start
Hakama Široke japanske pantalone (u aikidou tamno plave ili crne boje, vezuju se trakama oko struka, nose ih imaoci dan pojasa)
Hanmi Stav sa jednom nogom naprijed
Hanmi handachi waza Tehnike koje se izvode kada je tori u suwari waza (na koljenima) a uke u tachi waza (na nogama)
Hanmi hantachi Jedna osoba kleči a druga stoji
Hantai ni U suprotnom pravcu
Haori Kratki ogrtač
Happo U osam pravaca, svuda
Happo giri Rezati u 8 smjerova
Happyaku 800...
Hara Stomak (često se koristi kao sinonim za tanden ili saika no iten tačku - energetski KI centar u tijelu)
Hassen 8000...
Hasso kamae Stav sa mačem ili štapom na ramenu
Hayaku Brzo
Heiko Paralelno
Henka Waza Izmjena tehnike (početak jedne tehnike i završetak   drugom tehnikom)
Hera Dio na hakami iza leđa koji se podvlači ispod pojasa
Hidari Lijevo
Hidari hanmi Lijevi stav (lijeva noga naprijed)
Hiji Lakat
Hijidori Hvat za lakat
Hitai Čelo
Hitoemi Ulazak paralelno naprijed
Hitori waza Vježbanje sa "nevidljivim partnerom"
Hyaku 100
Hyaku ich 101...
Iai hiza Klečeći ( na jednoj podkoljenici i koljenu)
Ichi 1
Ichi hyaku go jyu ni 152...
Ichimonji Na pravoj liniji
Iie Ne
Ikkyo Prva poluga/kontrola/fiksacija = oshi taoshi, ude osae (poluga pritiskom na ruku)
Irashaj Dobro došli
Irimi Ulazak (ući)
Irimi nage Bacanje ulaskom
Jinchu Tačka pritiska iznad gornje usne ispod nosa
Jinja Šinto hram (Aiki jinja se nalazi u Japanu, Iwama,Ibaraki)
Jinkai kyusho Vitalne tačke na tijelu
Jintai Tijelo
Jiyu waza Slobodan stil izvođenja tehnika (dogovoren napad od strane jednog ili više napadača, razlikuje se od randori-ja u drugim borilačkim vještinama)
Jo Drveni štap
Jo dori Tehnike odbrane za oduzimanje jo-a (uke štapom napada golorukog tori-ja koji mu oduzima oružje)
Jo nage Tehnike bacanja uz pomoć jo-a (goloruk uke napada torija, koji se brani)
Jo suburi Osnovne vježbe sa drvenim štapom ( 20 vježbi/pokreta)
Jodan Visoko, gornji deo tela (glava)
Jodan kamae Visoki stav, mač se drži iznad glave
Jodan tsuki Udarac pesnicom u glavu
Joko ukemi Pad u stranu
Joseki Gledajući prema kamizi desna strana shimoze (strana na kojoj sjede stariji učenici - sempai/yudansha)
Juizo Predio bubrega (krsta)
Juji garami Bacanje sa uplitanjem ruku (juji nage - deseto bacanje)
Jutsu Tehnika
Jyu 10
Jyu go 15
Jyu hachi 18
Jyu ich 11
Jyu kyu 19
Jyu ni 12
Jyu roku 16
Jyu san 13
Jyu shi 14
Jyu shichi 17
Kaeshi tsuki Kontra udarac
Kaeshi waza Tehnike kontri
Kai Organizacija
Kaiso Osnivač
Kaiten Okret u mjestu (rotacija)
Kaiten nage Kružno bacanje (postoji kao uchi-kaiten nage > unutra i soto-kaiten nage > spolja)
Kaizen Kaizen - Filozofija kontinuiranog poboljšanja
Kakato Peta
Kakeri geiko Trening napadanja (napadači u liniji napadaju jedan za drugim)
Kakuto Spoljni dio ručnog zgloba (kod udarca)
Kamae Stav
Kamiza Mjesto u dojo-u gdje se drže slike, natpisi (kaligrafija); strana na kojoj sjedi instruktor
Kamiza ni rei Pozdrav prema kamizi
Kansetsu waza Tehnike poluga
Karuma kamae Kao waki kamae, mač horizontalno
Kashi Noge
Kata Rame
Kata Forma - borba sa zamišljenim napadačem (niz pokreta koji se samostalno uvježbavaju, u aikidou kate se rade sa štapom -jo kata)
Kata dori Hvat za rame sa jednom rukom
Kata dori men uchi Hvat za rame sa jednom rukom i napad drugom odozgo
Katame waza Tehnike kontrole (osae waza, kensetsu waza, shime waza)
Katana Japanski/Samurajski duži mač (jedan od dva mača koje su samuraji nosili za pojasom)
Katate Ruka
Katate dori (tori) Hvat rukom za ruku (gyako hanmi)
Katate dori ai hanmi Hvat rukom za ruku (desna za desnu)
Katate ryote dori Hvat sa dvije ruke za jednu ruku
Katate uchi Udarac jednom rukom
Katsuhayabi "Pobjeda brzinom sunčeve svjetlosti". Morihei Ueshiba (onaj ko pobjedi samog sebe, vlada nad samim sobom i živi u skladu sa zakonima univerzuma će biti podržan od strane univerzuma, cjelokupna energija univerzuma će mu biti na raspolaganju , više neće postojiti nikakva stvarna razlika između njega i univerzuma, a  u ovom stanju duhovnog napretka pobjeda je trenutna) 
Katsu jinken Mač koji spašava život ( pod uticajem zen budizma i taoizma u vještinu mačevanja se unose etički principi  po kojima savršeni majstor mačevanja treba da bude u stanju ne samo da upotrijebi mač za ubijanje, već takođe i da sa mačem sačuva život)
Kayoi Deshi Učenik koji živi van dojo-a
Keiko Trening
Keiko gi Odjeća za trening (kimono)
Keiza Klečeći (na podkoljenicama, koljenima i prstima)
Ken Mač (katana,tachi)
Ken tai jo Borba sa jo-om protiv kena
Kesa Rever
Kesa giri Rez mačem (sličano Yokomen uchi , s tim što se mač ne kreće putanjom sa glave već sa "sa revera")
Ki Energija Univerzuma (životna/vitalna/nevidljiva energija, dah, duh, duša)
Ki ai Ispuštanje zraka tijekom tehnike s pridruženim glasom
Ki no nagare Tok ki-ja
Kihon waza Osnovne tehnike (Pogledati > program za polaganje)
Kiku Niže
Kisshomaru Ueshiba Sin osnivača aikidoa -Aikikai Doshu 1969-1999  (Kisshomaru Ueshiba 1921-1999)
Kiyotsukete Oprezno, pažljivo
Kohai Mlađi učenik
Kokoro Srce, um, duh
Kokyu Disanje
Kokyu ho Vježba "bacanje dahom" iz sjedeće (seiza) pozicije
Kokyu nage Bacanje dahom (tehnika ima mnogo varijanti)
Kokyu ryoku Snaga koja dolazi iz pravilnog disanja
Komi Približiti se
Konbanva Dobro veče
Kongo kamae Oštrica vertikalno pored lica
Kosa dori Hvat rukom za ruku (desna za desnu - katate dori ai hanmi)
Koshi nage Bacanje preko kukova
Koshi waza Bočne tehnike
Koshiita Zadnji dio hakame koji dolazi na kukove
Kote Šaka (mala ruka)
Kote gaeshi Bacanje sa zavrtanjem šake
Koutai Promjena
Kubi Vrat
Kubi shime Hvat za vrat (gušenje)
Kubinaka Tačka udarca  na glavi
Kumi jo Vježbe štapom u paru
Kumi tachi Vježbe mačem u paru
Kuzushi Princip narušavanja partnerove ravnoteže ( u aikidou tehnika ne može biti valjano izvedena ako se ne uradi u skladu sa ovim principom)
Kyu Učenički stepenovi - bijeli pojas (6.-1. KYU: rokyu, gokyu, yonkyu, sankyu, nikyu, ikkyu)
Kyu 9
Kyu jyu kyu 99
Kyusho Vitalne tačke na tijelu
Mae Naprijed
Mae geri Udarac nogom naprijed
Mae ukemi Pad naprijed
Mai ai Odgovarajuće rastojanje
Maita Predajem se (judo)
Man 10000...
Masakatsu Prava pobjeda (istinska pobjeda)
Masakatsu Agatsu "Prava pobjeda je pobjeda (vladanje) nad samim sobom". Morihei Ueshiba
Massugu Pravo naprijed
Mata Prepone (slabine)
Matadachi Dio sa strane na hakami
Mate Sačekaj
Mawashi geri Kružni udarac nogom
Mawatte Okreni se
Men Glava
Men uchi Udarac u glavu
Migi Desno
Migi hanmi Desni stav (desna noga naprijed)
Mimi Uši
Misogi Pročišćavanje, čišćenje (Misogi 1  2  3  4 )
Mokuso Zatvorite oči
Morihei Ueshiba Osnivač aikidoa (Morihei Ueshiba 1883 -1969)
Morihei Ueshiba (1883-1969) Osnivač aikidoa
Moriteru Ueshiba Sin Kisshomaru Ueshiba i unuk osnivača - Dojo Cho u Hombu Dojo-u i Aikikai Doshu ( Moriteru Ueshiba 1951)
Morote Dvije ruke
Morote dori Hvat sa dvije ruke za jednu ruku (katate ryote dori)
Mudansha Nosilac KYU pojasa (bijeli pojas)
Mune Grudni koš
Mune dori Hvat za grudi (revere)
Mune dori men uchi Hvat za grudi (revere) jednom rukom i napad drugom odozgo
Mune tsuki Udarac pesnicom u predio grudi
Nagashi waza Pretapanje jedne tehnike u drugu
Nage Bacanje (takođe > onaj koji izvodi tehniku - tori)
Nage waza Tehnike bacanja
Naike Tačka pritiska kod gležnja
Naka Centar
Naka ni Ka centru
Naname Dijagonalno
Ne waza Tehnike kontrole koje se izvode u parteru
Ni 2
Ni hyaku ich 201...
Ni jyu 20
Ni jyu ich 21...
Ni sen go hyaku go jyu ni 2552...
Nikyo Druga poluga/kontrola/fiksacija = kote mawashi, kote maki (poluga okretanjem zgloba šake)
O Sensei Veliki učitelj (Morihei Ueshiba)
Obi Pojas (u aikidou bijeli pojas > učenički - kyu stepenovi i crni pojas > majstorski - dan stepenovi)
Ohajo Dobar dan
Oi tsuki Udarac sa korakom
Ojasumi nasai Lako noć
Oji waza Tehnike bloka i kontranapada
Okuri ashi Klizeći korak (iz širokog u široki stav)
Omote Ispred
Omote waza Direktne tehnike
Onegai shimasu Molim
Onegaishimasu Zamoliti nekog da sa vama vježba
Oomoto Japanska religija - grana šintoizma - Morihei Ueshiba je bio sljedbenik Oomoto-a 1  2  3
Osae waza Tehnike držanja
Otaga ni rei Uzajamni pozdrav
Randori Slobodan stil izvođenja tehnika napada i odbrane (judo)
Rei Pozdrav naklonom
Reigi Pravila ponašanja, kodeks
Reigi saho Pravila ponašanja u dojo-u
Ritsu rei Pozdrav naklonom u stojećem položaju
Roku 6
Rokyo Šesta poluga/kontrola/fiksacija  = hiji kime osae, waki gatame, ude hishigi (poluga na lakat ruke)
Ronin Samuraj bez gospodara (Ronin)
Roppyaku 600...
Ryohiji dori Hvat sa dvije ruke za laktove
Ryokata dori Hvat sa dvije ruke za dva ramena
Ryote dori Hvat sa dvije ruke za dvije ruke
Sabaki Kretanje, pokret, rad
Samurai Najamni ratnik (predstavnik srednjovjekovne vojne klase u Japanu - Samurai)
San 3
San zen go hyaku go jyu ni 3552...
Sankyo Treća poluga/kontrola/fiksacija = kote hineri, shibori kime (poluga zavrtanjem zgloba šake)
Satsu nin to Mač koji ubija (iako je ideal predstavljao mač koji spašava život, smatrano je da zlo koje spriječava mnogo veće zlo može biti opravdano)
Sayonara Doviđenja
Seigan kamae Prirodan stav, osnovni stav sa mačem
Seika no iten Tačka u donjem dijelu stomaka, energetski KI centar u tijelu (smještena oko 5 cm ispod pupka, blizu težišta tjela)
Seika tanden Tačka u donjem dijelu stomaka, energetski KI centar u tijelu (smještena oko 5 cm ispod pupka, blizu težišta tjela)
Seiken Pesnica
Seikichu Kičma
Seiza Sjedenje na podkoljenicama i koljenima
Sempai Stariji učenik
Sen 1000...
Senaka Zadnji dio tijela
Sensei Učitelj (Instruktor)
Sensei ni rei Pozdrav učitelju
Shi / Yon 4
Shichi / Nana 7
Shidoin Učitelj
Shihan Stariji učitelj
Shiho giri Rezati u 4 smjera
Shiho nage Bacanje u četiri pravca
Shikko Kretanje na koljenima
Shime waza Tehnike gušenja
Shimoseki Gledajući prema kamizi lijeva strana shimoze (strana na kojoj sjede mlađi učenici - kohai/mudansha)
Shimoza Nasuprot  kamizi (strana na kojoj sjede učenici )
Shintai Tijelo
Shintai Pravolinijsko kretanje tijela
Shita hara Donji stomak
Shitsurei shimashita Žao mi je
Shitsurei shimasu Oprostite
Shizentai Prirodni stav paralelnih stopala raširenih za širinu bokova
Shomen Pravo naprijed
Shomen Lice
Shomen Prednji dio dojo-a,nasuprot ulaza u dojo (japanska tradicija propisuje poklon u pravcu shomen-a kada ulazimo ili izlazimo iz dojo-a)
Shomen ni rei Pozdrav prema prednjem djelu dojo-a
Shomen uchi Udarac odozgo u glavu
Shuhai Zadnji dio ruke
Sode Rukav
Sode dori Hvat za rukav
Soke Prvi čovjek stila
Sokei Prepone (slabine)
Sokuso Krajevi nožnih prstiju (kod udaraca)
Sokutei Peta
Sokuto Brid stopala
Soto Spoljna strana
Suburi Osnovne vježbe  sa oružjem (za jo i bokken > udarci, sekovi i bodovi koji se uvežbavaju ponavljanjem)
Sumi otoshi Spuštanje u ugao
Sumimasen Oprostite,žao mi je
Sumimasen Izvinite (da privučete pažnju)
Sutemi waza Požrtvovane tehnike
Suwari Sjedeći
Suwari waza Tehnike koje se izvode u parteru (na koljenima)
Suwatte Sjedite
Tabi Japanske čarape sa odvojenim palcem
Tachi Stojeći
Tachi Mač (katana,ken)
Tachi dori Tehnike odbrane za oduzimanje mača (uke mačem napada golorukog tori-ja koji mu oduzima oružje)
Tachi waza Tehnike koje se izvode u stojećem stavu
Tai Tijelo
Tai jutsu Tjelesne tehnike, bez oružja
Tai no henko Vježba u parovima u kojoj se tori tenkanom uklapa u ukeov napad
Tai no kuzushi Dovođenje tijela u neravnotežu
Tai sabaki Kretanja tijela
Takeda Sokaku (1859 - 1943)

Osnivač Daito-ryu Aiki-jujutsu (Majstor kod kojeg je Morihei Ueshiba učio Daito-ryu Aiki-jujutsu)    

Takemusu Aiki "Beskonačna stvarajuća vještina aiki-a".Morihei Ueshiba  (spontano/improvizovano izvođenje tehnika u skladu sa aiki principama; aikido nije ograničen samo na osnovne imenovane standardne tehnike - kihon waza, na njih se nadovezuje beskonačan broj tehnika koje se izvode spontano a u skladu sa situacijom, okruženjem i vrstom napada)
Tanden Tačka u donjem dijelu stomaka, energetski KI centar u tijelu (smještena oko 5 cm ispod pupka, blizu težišta tjela)
Taninsugake Trening sa više napadača
Taninzu dori Odbrana od više napadača (futari dori/ninin dori > od dvojice, sannin dori > od trojice)
Tanomo Dugački svečani ogrtač
Tanto Nož (drveni za trening)
Tanto dori Tehnike odbrane za oduzimanje noža (uke nožem napada golorukog tori-ja koji mu oduzima oružje)
Tatami Strunjače
Tate hiza Klečeći ( na jednoj podkoljenici i koljenu)
Te Ruka
Te sabaki Rad ruku
Te waza Ručne tehnike
Tegatana Šaka "ruka mač" (spoljni brid šake)
Tekubi Ručni zglob (zglavak)
Tenchi nage Bacanje "nebo - zemlja"
Tenkan Okret (okrenuti se oko prednje noge)
Tenohira Dlan
Tenshin Kretanje unazad pod uglom od 45 stepeni sa privlačenjem prednje noge
Tento Tačka udarca na zadnjem dijelu glave
Tenugui Platnena marama (nosi se na glavi u kendou ispod kacige)
Tettsui Pesnica (kao čekić)
Teura Unutrašnji dio ruke
Tori Osoba koja izvodi tehniku (u aikidou onaj koji se brani)
Tori Hvat (uhvatiti, zgrabiti, prihvatiti)
Tsuba Štitnik između sječiva i drške
Tsugi ashi Klizeći korak (iz visokog u visoki stav)
Tsuki Pravolinijski udarac rukom
Tsushin Za vrijeme tehnike (aktivni um)
Uchi Prednja strana
Uchi Prednja strana
Uchi Deshi Učenik koji živi u okviru dojo-a
Uchikaiten sankyo Poluga na zglob šake
Ude Ruka (od šake do ramena)
Ude garami Poluga na ruku "ključ"
Udekime nage Bacanje sa blokiranjem ruke
Ue Gore
Uke Osoba na kojoj se radi tehnika (u aikidou onaj koji napada)
Uke waza Tehnike blokiranja
Ukemi Padovi
Ura Iza
Ushiro Nazad, iza
Ushiro ashi tenshin Tenshin sa nogom koja je na početku bila otpozadi (sa promjenom stava)
Ushiro dori Hvat iza leđa sa obadvije ruke preko ruku dorija
Ushiro eri dori Hvat iza leđa za okovratnik
Ushiro katate dori kubishime Hvat iza leđa sa jednom rukom za ruku i davljenje drugom
Ushiro kiriotoshi Povlačenje leđa unazad
Ushiro kubishime Davljenje iza leđa
Ushiro mawashi geri Kružni udarac nogom unazad
Ushiro ryohiji dori Hvat iza leđa sa dvije ruke za laktove
Ushiro ryokata dori Hvat iza leđa sa dvije ruke za dva ramena
Ushiro ryote dori Hvat iza leđa sa dvije ruke za dvije ruke
Ushiro ukemi Pad nazad
Ushiro waza Tehnike odbrane od napada sa leđa
Usiro geri Udarac nogom unazad
Wakarimasen Nerazumijem
Wakarimasu Razumijem
Waki Iza pazuha
Waki Pazuh
Waki kamae Stav u kome se mač drži spušten iza tijela, sa strane
Wakikage Tačka udarca  ispod pazuha
Wakizashi Kratki mač (nosio se zajedno sa katanom)
Waza Tehnika
Yame Stop
Yoi Spremni
Yoko U stranu, sa strane
Yoko geri Udarac nogom u stranu
Yoko uchi Udarac sa strane
Yokomen Glava (sa strane)
Yokomen uchi Dijagonalni udarac odozgo u glavu
Yonkyo Četvrta poluga/kontrola/fiksacija  = tekubi osae (poluga pritiskom na podlakticu ruke)
Yoroshiku onegai shimasu Molim (učtivo)
Yubi Prst
Yudansha Nosilac DAN pojasa (crni pojas)
Yukuri Sporije
Yuru yaka ni Mekano
Za rei Pozdrav naklonom u sjedećem položaju
Zanshin Nakon tehnike (poslije aktivni um,nesalomivi duh)
Zazen Zen meditacija
Zekken Izvezeno ili napisano ime ili ime dojo-a na odjeći
Zen Škola ili grana mahajana budizma  (Zen naglašava ulogu meditacije  u postizanju prosvjetljenja)
Zengaku Čelo
Zenpo Naprijed
Zenshin Prije tehnike (pripremajući um)
Zenwan Podlaktica
Zori Sandale (papuče)

Copyright ©    Aikidogard.com.ba  Webmaster  |  Site Map